CiepłaWoda

57 tekstów – auto­rem jest CiepłaWo­da.

Im więcej słów odej­muję so­bie od ust,
tym bar­dziej jes­tem syta. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 sierpnia 2017, 23:01

wszys­tko w rękach Boga
a nic Mu nie wypada.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 sierpnia 2017, 21:15

nie wy­jaśniaj drogi,
gdy wys­tar­czy przyświecić.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 lipca 2017, 22:27

Nie ma prob­le­mu bez wyjścia. Chodzi o to, że wyjście to nie zaw­sze drzwi. 

myśl dnia z 30 lipca 2017 roku
zebrała 21 fiszek • 29 lipca 2017, 20:53

Prześpij się ze swoją nadzieją raz jeszcze, nim ją stracisz.. 

myśl dnia z 5 lipca 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 3 lipca 2017, 21:04

Kiedy nie możesz nadążyć, zwol­nij myślenie.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 lipca 2017, 20:10

Lo­gika jest do rzeczy, emoc­je – do życia. 

myśl dnia z 29 czerwca 2017 roku
zebrała 26 fiszek • 28 czerwca 2017, 21:52

Rac­je są głodo­we, praw­da syci.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 czerwca 2017, 13:43

dziś czuję się ta­ka wzruszona-
- ra­miona­mi na wszystko.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 czerwca 2017, 23:09

Życzli­wość to ta­kie życze­nie: bądź dob­ry, choć ty­le co ja. 

myśl dnia z 4 czerwca 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 3 czerwca 2017, 22:08

CiepłaWoda

***************************************************************************************************************** Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2010 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda.**** "Nic do mnie nie należy, prócz spokoju serca i błękitu nieba"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 sierpnia 2017, 10:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Prześpij się ze swoją [...]

8 sierpnia 2017, 23:31CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Religia łącząc z Bo­giem, [...]

7 sierpnia 2017, 21:52CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Często widzę jak ludzie [...]

6 sierpnia 2017, 23:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Im więcej słów odej­muję [...]

6 sierpnia 2017, 23:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Im więcej słów odej­muję [...]

6 sierpnia 2017, 23:08CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Często widzę jak ludzie [...]

6 sierpnia 2017, 23:03CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Często widzę jak ludzie [...]

5 sierpnia 2017, 22:40CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Galareta - wspo­minaj­nik zwyczaj­ny

5 sierpnia 2017, 21:58CiepłaWoda wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

5 sierpnia 2017, 21:36CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️