CiepłaWoda

69 tekstów – auto­rem jest CiepłaWo­da.

Kłam­stwo pa­nuje tam,gdzie zos­tało opanowane. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 czerwca 2017, 23:32

Stan otu­manienia- gdy więcej jest do kry­tyki, niż do powiedzenia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 czerwca 2017, 22:10

Rac­je są głodo­we, praw­da syci.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 czerwca 2017, 13:43

Rac­je można podzielić, prawdę pomnożyć.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 czerwca 2017, 11:00

dziś czuję się ta­ka wzruszona-
- ra­miona­mi na wszystko.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 czerwca 2017, 23:09

Życzli­wość to ta­kie życze­nie: bądź dob­ry, choć ty­le co ja. 

myśl dnia z 4 czerwca 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 3 czerwca 2017, 22:08

* * *

I zno­wu muszę Ciebie przep­raszać,
za swe słabości i brak mil­cze­nia.
Za to, że kiedy wy­ciągasz rękę,
od­wra­cam głowę, nic się nie zmienia.

Gdziekol­wiek pójdę, szu­kam Cię wzro­kiem,
szu­kam Cię ser­cem,całym ro­zumem.
Lecz gdy Cię znajdę, to spuszczam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 maja 2017, 18:08

Os­woiłam samotność,
dla­tego jes­tem dzika. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 maja 2017, 20:49

Sta­wiam gra­nice, dla­tego jes­tem wolna. 

myśl dnia z 23 maja 2017 roku
zebrała 29 fiszek • 21 maja 2017, 20:29

Nie od­najduję się tam, gdzie mnie próbują o(d)szukać. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 maja 2017, 22:05

CiepłaWoda

***************************************************************************************************************** Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2010 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda.**** "Nic do mnie nie należy, prócz spokoju serca i błękitu nieba"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 09:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo pa­nuje tam,gdzie zos­tało [...]

24 czerwca 2017, 23:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo pa­nuje tam,gdzie zos­tało [...]

24 czerwca 2017, 23:07CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Działanie ka­wy, to pla­cebo. Tyl­ko [...]

24 czerwca 2017, 22:56yestem sko­men­to­wał tek­st Stan otu­manienia- gdy więcej [...]

24 czerwca 2017, 22:47CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st prześmierć

24 czerwca 2017, 22:46CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Stan otu­manienia- gdy więcej [...]

24 czerwca 2017, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Stan otu­manienia- gdy więcej [...]

24 czerwca 2017, 22:29CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wolę Ka­nadę niż gołębnik.  

24 czerwca 2017, 22:24CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st rudzik budzik

24 czerwca 2017, 22:21CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wolę Ka­nadę niż gołębnik.