CiepłaWoda

85 tekstów – auto­rem jest CiepłaWo­da.

* * *

Cza­sem się ba­wię, a czas mną
Za­puszczam żura­wia w kieliszka dno.
Wszys­tko tam było wiec tłukę szkło.
Po­bite ser­ce - ka­wałków sto.

Dzi­kie og­ro­dy, dzi­kie zwierzęta.
W dzi­kiej mam duszy, nie jes­tem święta
Chy­ba przeklęta, strachu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2019, 21:37

Źródła głupo­ty czer­pią ludzi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lutego 2019, 11:46

Światło nie przeszkadza tym,
którzy widzą białe - białym a czar­ne- czarnym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lutego 2019, 17:11

Nie wiesz co myśleć, nie myśl - o sobie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 stycznia 2019, 17:50

Nie wiesz co mówić, mów różaniec. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 stycznia 2019, 17:34

Nic nas tak nie łączy, jak na­rodo­wa hist(e)oria. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2019, 17:51

* * *

Kiedy ucichnie wrzawa
Z ga­lerii odejdą tłumy
Między to­nami towarów
Ludzie wy­wiozą rozumy

Ser­ca bez reszty włożą
W oz­do­by, lam­pki, stroiki
W do­mach, ze stert kiep­skich rzeczy
Pow­staną chińskie pomniki

Później za­siądą zgorzkniali
Z krzy­wym, fałszy­wym uśmiechem
Będą się dzielić opłatkiem
Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 grudnia 2018, 08:40

Po­myśl dob­rze za­nim źle zrobisz.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 grudnia 2018, 18:22

Prze­rośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, rzu­cają jak dzi­wa to­rebką.
Sta­wiają za­miast prze­cin­ka, krop­ki, wyk­rzyk­ni­ka...
Co­raz częściej, co­raz gęściej, w co raz większą ciem­ność - Prze­najświętsze Imię JE­ZUS - nadaremno....

I ko­go za­woła w os­tatniej godzi­nie, ten co całe życie pla­mi Je­go Imię? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 grudnia 2018, 12:17

tania droga

Jest ta­ka dro­ga pośród snów,
którą się miłość z grzechem przechadza.
Tam swo­je blas­ki księżyca nów,
w pełni pocho­wał, w gro­by powsadzał.

Dro­ga ta zbi­ta jak klepisko,
bo choć anioły nią chadzają,
to prze­cież mogły la­tać nisko,
a one [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 1 grudnia 2018, 18:54

CiepłaWoda

***************************************************************************************************************** Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2010 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda.**** "Nic do mnie nie należy, prócz spokoju serca i błękitu nieba"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

25 lutego 2019, 23:18yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem się ba­wię, a [...]

24 lutego 2019, 21:37CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st Czasem się ba­wię, a [...]

19 lutego 2019, 16:58CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

9 lutego 2019, 21:57CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Olej w głowie

9 lutego 2019, 21:51CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Darzysz mnie łaską, choć [...]

9 lutego 2019, 21:45CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st tam gdzie widzisz bo­ga, [...]

6 lutego 2019, 21:35CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st cry-baby

6 lutego 2019, 21:14yestem sko­men­to­wał tek­st Źródła głupo­ty czer­pią ludzi.  

6 lutego 2019, 21:12CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Aniołem być chciałam, ale [...]

6 lutego 2019, 21:10CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Niebaćsię