CiepłaWoda, strona 5

80 tekstów – auto­rem jest CiepłaWo­da.

drzewo

Jeszcze nie wszys­tko we mnie zakwitło
ale przej­rzałam właśnie tej wios­ny
może oczy­ma a może myślą
kto by tam pojął ten stan żałosny.

Szum­nie pos­toję, puszczę korzenie-
-os­trą zawziętość w świat otępiały
ob­rosłam korą, bu­rym pancerzem
pta­ki mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 17 kwietnia 2017, 17:45

Pus­ty grób Je­zusa pot­ra­fi wy­pełnić każdą pus­tkę życia. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 kwietnia 2017, 20:10

daj Bo­gu swój czas a On da Ci wieczność 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 kwietnia 2017, 17:37

jes­tem jak reszta, dopóki mnie nie wydasz.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 kwietnia 2017, 17:34

Zbawicielowi

Ko­lej­ny prze­mija piątek
Ko­lej­na godzi­na piętnas­ta
Ty znów roz­pościerasz ra­miona
Nad państwa, nad wios­ki, nad mias­ta.

Nic nie za­miera w bez­ruchu
Gdy ko­nasz ko­lej­ny raz
Ko­ro­na z cier­niami jak grzechy
Oka­la Twą świętą twarz.

I gwoździe trzy­mają upar­cie
Jak nasze nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 14 kwietnia 2017, 15:24

Są dro­gi, które za­kończyć może tyl­ko wie­czność. I to są nasze dro­gi krzyżowe. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 marca 2017, 10:04

Dzieci za dużo od nas ocze­kują, gdy za mało od nich wymagamy. 

myśl dnia z 26 lutego 2017 roku
zebrała 29 fiszek • 24 lutego 2017, 19:23

Człowiek stwarza so­bie bogów na włas­ne po­dobieństwo, a po­tem zachodzi w głowę, cze­mu Bóg jest ta­ki zły.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 19 lutego 2017, 00:00

Klasę ma ten, kto zacho­wa w so­bie nauczyciela. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 18 lutego 2017, 22:22

Gdy po­godzisz się z lo­sem zauważysz, że on nig­dy się na ciebie nie gniewał.. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 lutego 2017, 20:16

CiepłaWoda

***************************************************************************************************************** Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2010 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda.**** "Nic do mnie nie należy, prócz spokoju serca i błękitu nieba"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 04:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 23:18Naja sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 20:57CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st wcale nie chce mi [...]

17 stycznia 2019, 20:54CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st wcale nie chce mi [...]

17 stycznia 2019, 20:52CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

17 stycznia 2019, 19:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 19:13Logos sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 19:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 19:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 18:35yestem sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]