CiepłaWoda, ulubione teksty

8135 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Cza­sami war­to nie myśleć i wat­ro to prze­myśleć.

Odtwórz  

myśl • dzisiaj, 16:38

Yo estaba contigo

Nie to nie wróci
I to bar­dzo smuci

I marze o tym, co straciłem
O tym jak z Tobą byłem

A byłem tak bar­dzo blisko
Te­raz jes­tem tak daleko

Już nig­dy nie uścis­kam dłoni
Nie po­całuje też Twych skroni [...] — czytaj całość

wiersz • 6 sierpnia 2018, 18:18

En el sol, pero frío

Wiatr rześko z lek­ka wieje
Słońce się miło śmieje
Ciepło i życie da­ruje Nam
Mnie zim­no i czuję się sam

To smut­kiem nie okraszam
To łza­mi ni­kogo nie zraszam
Biorę to, co dają, choć ciężko
To niosę ciężar ten, nie jest lekko

Ko­lana przy­tulam w ciemną noc
Tracę za dnia nag­ro­madzoną moc
I choć gwiaz­dy cieszą, a księży zerka
Zas­ta­nawiam się, czy to nie jest już udręka?

Odtwórz  

wiersz • 4 sierpnia 2018, 18:18

List: "Hulali po polu i pili kakao…”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „ Nie, nieudały się.”

To smutne.

Ja­kieś psy, czy też wil­ki po po­lach mnie go­niły, we śnie.

Wchodzę do biura swego.

 [...] — czytaj całość

list • 30 lipca 2018, 17:59

Mądrość jest cen­na lecz za głupotę trze­ba płacić.

Odtwórz  

myśl • 24 lipca 2018, 09:10

Darowana przez słońce

dos­trze­gała tyl­ko cienie
z pełny­mi garściami
kiedy ono chce je ot­wierać

prze­budzo­na w jed­nej chwili
spoj­rze­niem niczym dotyk
go­tujący krew

nieustannie
grzeszą w myślach
dni i noce

mil­cze­nie ob­serwu­je czyny
ro­zum prag­nie słów
gdy od daw­na wie serce 

wiersz • 22 lipca 2018, 08:52

Ciernie

Jest coś mie­dzy na­mi
Jak to naz­wać bez wiel­kich słów ?
Le­piej mil­czeć
Nie komplikować
Iść da­lej bez tchu
Żeg­nać dzień i nie wi­tać
Mieć chwi­le za ple­cami
I pełen ple­cak gwiazd
Które nig­dy nie rozbłysną
Tak jest le­piej
Tęskno­ta jest og­niem
To cierń w myślach
Zagłębia się i tra­wi gorączką
Wyr­wa­ny krwawi
Radzę Ci po­kochaj cier­nie głupcze 

wiersz • 20 lipca 2018, 01:15

Rodziców spokój za dnia da­je spo­koj­ne sny dziec­ku, spo­koj­ne sny dziec­ka za­pew­niają rodzi­com spo­koj­ne dni.

Odtwórz  

myśl • 24 czerwca 2018, 14:38

Dbaj­my o swo­je ry­tuały, pry­wat­ne mik­ro tra­dyc­je.

Odtwórz  

myśl • 24 czerwca 2018, 12:16

Bez­radną dłonią,
let­nim muśnięciem wiatru.
Cicho we mnie grasz... 

haiku • 18 czerwca 2018, 21:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka