CiepłaWoda, ulubione teksty

8168 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

https://m.facebook.com/321Nero 

aforyzm • wczoraj, 23:38

"Ot­warte ser­ca na ludzkie cier­pienie, krwa­wią niez­mier­nie"- ( pa­raf­ra­za)

Odtwórz  

myśl • przedwczoraj, 09:35

W życiu są wy­soce ważne ce­le, ta­kie jak złożenie w małą kos­teczkę alu­miniowej fo­lij­ki po zjedzo­nej cze­koladzie.

Odtwórz  

myśl • 14 października 2018, 16:56

Sam na sam

Sam w samotności
Sa­mot­ność zabawiam
Sam w samotności
Z sa­mot­nością rozmawiam

Sam w samotności
Sa­mot­ność do snu kołyszę
Sam w samotności
Z sa­mot­nością słucham ciszę

Sam w samotności
Sa­mot­ność wy­zywam od złego
Sam w samotności
Aby zos­ta­wiła mnie samego!!!

Odtwórz  

wiersz • 13 października 2018, 13:16

Zaciszna degustacja

dob­rze zna­my nietu­zin­ko­we dni
no­ce układające ulgę na piersiach
gdy gęstsze by­wa po­wiet­rze
między dolną a górną krawędzią

wszys­tko zaczy­na iskrzyć
i już sa­ma nie wiem
czy to zno­wu śnienie

chłód mus­ka nasze teraz
ob­leczo­ne tyl­ko w prawdę
i sze­lest po­miętej bieli

on za­milkł w podziwie
ona od­chodzi od zmysłów

proszę nie myśl o utracie
błagam jeszcze nie ot­wieraj powiek 

wiersz • 10 października 2018, 16:49

HEY KOCHANA

HEY HEY HEY

Oj Ka­sieńka Ka­sieńka od ra­na szlocha
Czy Ja­sieńko Ja­sieńko, ją jeszcze kocha?

Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Ka­sieńka kocha­na x2

A Ka­sieńka na to, uka­zała rąbka spódnicy
Po­bieg­li ra­zem do ciem­nej piw­ni­cy

Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Ka­sieńka kocha­na x2
HEY

Odtwórz  

wiersz • 3 października 2018, 18:21

Szraiku

Wyp­rze­dasz lata
Za­ciera pan­na ręce
Liść w butelce

Odtwórz  

wiersz • 3 października 2018, 18:03

__________

Jak to nak­reślić, jak ukazać?
Ja­ki kieru­nek, jaką drogę wskazać?
Jak wytłumaczyć w samotności?
Gdy jes­teś sam, że ta­ki chcesz być?

Gdy w sa­mot­ności prze­kazać nie możesz
Chcesz być z kimś, po to, aby być sam

Ob­raz niekompletny, [...] — czytaj całość

wiersz • 30 września 2018, 14:36

Cza­sami jest w Nas ty­le sił, że star­czy tyl­ko na ot­warcie paczki ze żel­ka­mi.

Odtwórz  

myśl • 28 września 2018, 16:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G