CiepłaWoda, ulubione teksty

8200 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Wiosenny hałas.

Wiat­ra­ki w od­da­li tańczą
Z wiat­rem grają w kółeczko
Bu­dyn­ki na ho­ryzon­cie błyszczą
Pięknie świeci Nie­dziel­ne słoneczko

Wiśnie kwitną, budzą się kasztany
W pełni do­konują się wiosen­ne zmiany
Cho­ciaż trochę chłod­no jeszcze
To i tak budzą się króli­ki i mlecze

Ko­lory wszys­tkie na drze­wach, krze­wach i łąkach
Można usłyszeć trzmiela, pszczołę i skow­ronka
I w ta­kim prędkim świecie, nie ma­my ty­le na to czasu
To war­to posłuchać w ta­kich wa­run­kach ta­kiego hałasu
Odtwórz  

wiersz • 14 kwietnia 2019, 14:20

Kto pa­li wskazówki, nie od­czy­ta czasu. 

myśl • 1 kwietnia 2019, 11:31

Meta Akt Wynika

Star­czy kod
By wpaść w szok
Zno­sił chłop
W górę hop
Myśli STOP !!!
La­mat Loop
Ta­ma szop
Da­ma hot
Płynął pot
Łykał kot
To nie zlot
Fi­nał rot
Daw­ny mod
Dziurą wlot
Kulą w płot
KONIEC
DOT 

wiersz • 16 marca 2019, 18:15

KokietErka

Była tak pot­rzeb­na jak i Niebezpieczna 

wiersz • 11 marca 2019, 23:59

Wku.... mnie pie......o Cho­pinie, ile to trze­ba ki­lometrów lub set­ki kroków zro­bić, al­bo brzuszków czy też pom­pek, aby był spa­lony je­den pączek.

Jest Tłus­ty Czwar­tek i po to jesz pączka, by mieć to w du....., a na­wet Te­go.


Odtwórz  

myśl • 28 lutego 2019, 14:20

Ujrzałem Ją

Uj­rzałem Ją w naj­lep­szych snach
Dos­trzegłem Ją po­tem na ja­wie
W ciem­ności, w deszczu na tra­wie
Do­palała pa­piero­sa, we włosach tańczył wiatr

Przeszedłem obok, zer­knąłem z lekka
Uli­ca od ule­wy była jak po­tok, jak rzeka
Otarłem [...] — czytaj całość

wiersz • 24 lutego 2019, 18:12

Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.

( psychodelik)

Ser­ce wy­bija rytm na cztery
Widzę ma­jaja­ki, nijaki
Słyszę niesłyszal­ne szmery
Na ser­cu noszę kamyki

Dusza od te­go rezonuje
Cisza głośna denerwuje

I choć jes­tem trzeźwy jak dzi­ka świnia
To pi­janym umysłem zas­ta­nawiam się, czy­ja to wina?

Przeszłaś suchą [...] — czytaj całość

wiersz • 31 stycznia 2019, 18:47

On czeka

On cały czas cze­kał,
On cze­ka i te­raz też

Stał pod drze­wem
Cze­kał na Nią
Moc­no pa­dał deszcz

Nie wie­dział wten­czas nic
Nie spodziewał się, że 
Zmieni to los, nie do­myślał się

Od­wrócił się i uj­rzał Ją
Poczuł [...] — czytaj całość

wiersz • 28 stycznia 2019, 20:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G