CiepłaWoda, teksty znajomych

11010 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Nie dość, że cię nie do­cenią to jeszcze za to policzą.

ludzki (wy)zysk... 

myśl • 16 kwietnia 2019, 19:02

dolorosa

prze­piękna Not­re Dame
jak smut­ne ok­na twoje
gdzie świt za­palał świece
aniołów Bożych ręką

gdy cierń z ko­rony Boga
zab­ra­no z ręki twojej
jak cię mu­siało boleć

i załamałaś wieże jak Ma­ryja ręce
nad lu­dem który umilkł

dzień wstaje
słońce krwawi
świat bieg­nie jak­by ciszej
bo mias­tu nad Sekwaną
tej no­cy ser­ce pękło 

wiersz • 16 kwietnia 2019, 06:13

Dla idei to na­wet kro­wa nie chce się ocielić. 

myśl • 14 kwietnia 2019, 19:18

Życie ciężko od­ku­pić, gdy śmierć dob­rze się sprzedaje. 

myśl • 11 kwietnia 2019, 21:07

Babska pokusa

Nig­dy nie myślała wiele o Bo­gu
Lecz gdy go spotkała
Uj­rzała nad­bo­ga

Bóg był jak słońce
Każde­go ran­ka o świcie
Za­bierał go

Gdy ubierał biały kołnierzyk
Widziała smycz
Choć to ona da­wała mu moc

Drżała gdy ręce,
które były [...] — czytaj całość

wiersz • 11 kwietnia 2019, 17:35

By chro­nić cię przed pog­ry­zieniem założę Ci ka­ganiec, a cóż że stra­cisz głos...
Odtwórz  

aforyzm • 11 kwietnia 2019, 16:50

Cza­sami ciężko się zmieścić w oczach innych.

pełni wad. 

myśl • 8 kwietnia 2019, 10:24

Stwarzając nas na ob­raz i po­dobieństwo swo­je, dając wolną wolę, dał nam Bóg możli­wości. To my nie pot­ra­fimy ich w pełni wykorzystać. 

myśl • 6 kwietnia 2019, 22:44

Ludzie nie chcą być w two­jej skórze, choć lu­bią się o nią ocierać. 

myśl • 3 kwietnia 2019, 16:50

Wiesz kim by­wam, za­pomi­nasz kim jestem.

aż człowiekiem. 

myśl • 1 kwietnia 2019, 14:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort