CiepłaWoda, teksty znajomych

10684 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Co­raz ciężej pod­nieść się po­między po­wieka­mi świata. 

myśl • wczoraj, 18:44

Sąd ostateczny

Przed sądem ostatecznym
Stanęła dusza z pol­skiego ciała
By roz­strzygnąć sprawiedliwie
Gdzie wie­czność spędzić miała

Cóż to sądzić pa­nie Boże
Oto mam od pro­boszcza pieczątki
Chrzest, wszys­tkie sakramenty
I żem się spo­wiadała w piątki

Byłam na pielgrzymkach
Ra­dia po­bożne­go żem słuchała
Dawałam [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 17:47

* * *

gasnę z nadzieją
że roz­palę się
po dru­giej stro­nie lustra

wy­pa­lasz mnie
studząc
kroplą wody 

wiersz • przedwczoraj, 22:28

Murzyn nig­dy nie zbieleje... 

myśl • przedwczoraj, 20:00

W ludziach naj­bar­dziej in­te­resujący jest człowiek. 

myśl • 20 lutego 2018, 22:14

Tam

Tam gdzieś,
Skad przychodzą piękne sny
Gdy ciało spo­koj­nie spi
Jes­teś żywa na­dal Ty

Tam gdzieś,
Gdzie rodzi sie zy­cia sens
Jest ob­raz Twych oczu
pat­rzących spod rzęs

Tam gdzieś,
Gdzie jut­ro sie poczęło
Za­sypiam z obrazem
Jak sie wszys­tko zaczęło

Tam gdzieś
Jut­ro nig­dy nie umiera
Wiem, że to nie iluzja
Lecz praw­da szczera 

erotyk • 20 lutego 2018, 10:35

Mówiąc prawdę, słuchając kłamiesz.

głuchy telefon. 

myśl • 17 lutego 2018, 19:33

By­wają dni niet­knięte obecnością. 

myśl • 16 lutego 2018, 21:37

Nie wszys­tkie stej­ki są od...Pa­na Bolo.

*De­dykuję Piórowi2 

aforyzm • 15 lutego 2018, 20:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion