CiepłaWoda, teksty z lutego 2018 roku

1 tekst z lu­tego 2018 ro­ku – auto­rem jest CiepłaWo­da.

* * *

wszys­tko się dało powypędzać:
złość gniew- choć świata pół w nim tonie.
Lecz Je­go nie da się przegonić,
trzy­ma kur­czo­wo za me dłonie.

wszys­tko odeszło jak niepyszne:
nadzieja z wiarą i radością.
A On je­dyny trwa tak przy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 lutego 2018, 16:39

CiepłaWoda

***************************************************************************************************************** Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2010 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda.**** "Nic do mnie nie należy, prócz spokoju serca i błękitu nieba"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:10CiepłaWoda wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 08:49giulietka sko­men­to­wał tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]

wczoraj, 07:24$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]

przedwczoraj, 20:51Badylek sko­men­to­wał tek­st Tylko wyjątko­wy człowiek, może [...]

przedwczoraj, 20:49Badylek sko­men­to­wał tek­st Tylko wyjątko­wy człowiek, może [...]

przedwczoraj, 20:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Tylko Anioł pot­ra­fi z [...]

przedwczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]

przedwczoraj, 20:35CiepłaWoda wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

przedwczoraj, 20:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]

przedwczoraj, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]