CiepłaWoda, teksty z lutego 2018 roku

1 tekst z lu­tego 2018 ro­ku – auto­rem jest CiepłaWo­da.

* * *

wszys­tko się dało powypędzać:
złość gniew- choć świata pół w nim tonie.
Lecz Je­go nie da się przegonić,
trzy­ma kur­czo­wo za me dłonie.

wszys­tko odeszło jak niepyszne:
nadzieja z wiarą i radością.
A On je­dyny trwa tak przy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 lutego 2018, 16:39

CiepłaWoda

***************************************************************************************************************** Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2010 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda.**** "Nic do mnie nie należy, prócz spokoju serca i błękitu nieba"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Dorosłość - kiedy krojąc [...]

wczoraj, 20:38CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

9 września 2018, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Chciałam wleźć od kuchni A [...]

8 września 2018, 20:54CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st życie to ak­ceptac­ja umiera­nia

8 września 2018, 19:14CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Chciałam wleźć od kuchni A [...]

8 września 2018, 19:11CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe księżniczki ra­tują się [...]

6 września 2018, 23:06yestem sko­men­to­wał tek­st Chciałam wleźć od kuchni A [...]

6 września 2018, 20:30CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Agresja pod­czas kon­taktu fi­zyczne­go [...]

6 września 2018, 20:23CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Śmierć? Mam na to [...]

6 września 2018, 20:19CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Agresja pod­czas kon­taktu fi­zyczne­go [...]